Bởi {0}
logo
Shanghai Sunwise Chemical Co., Ltd.
Nhà cung cấp đa chuyên ngành
Sản Phẩm chính: Hóa chất tốt và trung gian, nhựa nhựa và addtives và phim, hóa chất điện tử, hóa chất xử lý nước và boicides, thành phần mỹ phẩm
Suppliers fortune 500 companiesAnnual export US $29,702,991Multi-Language capability: Years in industry(17)